Bio

Marc is Multi-instrumentalist & Singer-Songwriter.

dancetunes

 dutch
Gefascineerd door de specifieke sound en mogelijkheden van verschillende instrumenten, heeft Marc zich nooit willen beperken tot één instrument.
Eenvoud, creativiteit maar vooral “mooie liedjes” zijn het ultieme doel. Zijn “all time favourite” en grootste inspiratiebron is Ry Cooder.
Of hij nu kilt-dragend en mandoline spelend zitting neemt in een Scottish Weddingband, in zijn band op een scala van instrumenten couleur locale toevoegd, of alleen op het podium staat, het motto blijft:
Mooie liedjes brengen, ofwel: ‘Three Chords and The Truth’.
Na een rijk bandverleden Heeft Marc recent de stap gezet naar het eenzame bestaan van de Singer-Songwriter.
Als individu, solo, op een podium staan en zelf geschreven nummers zingen en spelen voelt kwetsbaar.
De eerlijke directheid en openheid, de directe feedback van het publiek en wisselende entourage van ieder optreden maken ieder optreden een nieuw avontuur.
Afhankelijk van het optreden maakt Marc een keuze uit een ruime collectie instrumenten en speelt zo veel mogelijk eigen werk.

uk
Fascinated by the specific sounds and possibilities of different instruments, Marc has never wanted to be limited to one instrument.
Simplicity, creativity and especially “beautiful songs” are the ultimate goal. His “all time favorite” and greatest inspiration is Ry Cooder.
Whether he plays in a Scottish Wedding Band, wearing a kilt and playing mandolin, or plays in his band on a range of instruments, adding ‘couleur local’, or performs solo, the motto remains:
Play beautiful songs, or: ‘Three Chords and The Truth’.
After a rich history with bands, Marc has recently made the step to the solitary existence of the Singer-Songwriter.
As an individual, solo, standing on a stage and singing self-penned songs, it feels vulnerable.
The honest directness and openness, making direct feedback from the public and changing entourage of each gig, makes each performance a new adventure.
Depending on the occurrence Marc makes a selection from a large collection of instruments and plays as much of his own work as possible.